Media & Press

James Bond uměl vždycky kvalitně komunikovat a proto nezůstáváme pozadu a na této stránce najdete materiály pro média a tisková oddělení, včetně kontaktních osob.

Materiály ke stažení

Materiály pro redakční užití. Veškeré výstupy před zveřejněním je nutno schválit - viz kontakt pro novináře.

Kompletní tisková zpráva

Kontakt pro novináře

Veškeré dotazy k reklamním, mediálním a tiskovým informacím pro novináře směřujte prosím na Havas PR:
E-mail: 007prague@havaspr.com